Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Ons motto: Presteren met Plezier!

Wij zijn een sportieve en gezonde school, die leerlingen stimuleert tot het ontwikkelen van hun talenten, het verbeteren van hun persoonlijke records, het tot stand brengen van samenwerking en teamgeest.

Wij willen op ít Carrousel de volgende waarden aan de kinderen meegeven:

- Veiligheid en respect
De kinderen moeten zich op school veilig en welkom voelen, zodat zij zich open kunnen stellen en optimaal kunnen functioneren. Kinderen leren respectvol om te gaan met elkaar, de leerkracht en ouders die hen begeleiden en al het materiaal om hen heen. Aan kinderen wordt ook geleerd verdraagzaam te zijn. Veiligheid zien wij ook in de zin dat het gebouw zonder gevaar is.

- Presteren met plezier
We willen bereiken dat kinderen het leuk vinden om naar school te gaan. Dat de school een plek is om iets te leren en anderen te ontmoeten.

Presteren met plezier in 3 stappen:

Stap 1: Geloof in je eigen kracht
Wij proberen kinderen zichzelf beter te leren kennen en te accepteren, zodat hun zelfvertrouwen toeneemt en zij zo, afhankelijk van hun leeftijd en aanleg, zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.

Stap 2: Ontwikkel je eigen talenten
Kinderen van 4 t/m 12 jaar begeleiden we in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De belangrijkste aspecten zijn, naast de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich anders door de verschillen in mogelijkheden en tempo. We hebben de ambitie om ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoefte van het kind en onderwijs op maat te bieden, zodat ieder kind zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen!

Stap 3: Ontwikkeling van teamgeest
Samenwerken neemt een steeds grotere rol in de Maatschappij in en daar willen wij onze kinderen ook goed op voorbereiden, daarom stimuleert ít Carrousel de ontwikkeling van een hechte teamgeest onder de leerlingen. Door samenwerking met anderen aan te gaan, eerlijk te zijn naar elkaar toe over elkaars kwaliteiten, respect te tonen voor de talenten van een ander, bouw je teamrelaties op. Zo ontdek je hoe je met plezier kunt presteren, niet alleen door je eigen talenten te gebruiken, maar ook door te bouwen met/te vertrouwen op talenten van anderen.