Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Regelingen en protocollen

Hieronder vindt u een overzicht van onze reglementen die van belang zijn voor ouders en leerlingen.
Deze protocollen en regelingen zijn ook eventueel terug te vinden op de website van ons schoolbestuur www.opspoor.nl

Klik op de diverse regelingen en/of protocollen voor het openen van de documenten.

- pestprotocol

- protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

- protocol time-out, schorsing en verwijdering

- protocol mobiele telefoons

- klokkenluidersregeling

- klachtenregeling

- protocol cyberpesten en mediawijsheid