Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Schooltijden
Wij werken met een continurooster. De lestijden zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur.

Wilt u er op toezien, dat uw kind op tijd op school is.