Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Dit gebeurt met name door het organiseren van, en ondersteuning van het team bij diverse activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Verder wordt ondersteuning verleend bij buitenschoolse activiteiten zoals sportevenementen.
De oudervereniging heeft geen vast aantal actieve leden. Hoe meer leden, hoe beter, omdat vele handen het werk nu eenmaal lichter maken.
================================================================

Uitnodiging

Algemene ouderavond 2016

Op maandag 26 september om 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening

 2. Jaarverslag Ouderraad 2015-2016

 3. Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015-2016

 4. Financieel overzicht 2015-2016

 5. Begroting 2016-2017

 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden

 7. Vaststellen Ouderbijdrage  en schoolreisjesbijdrage

 8. Bezetting Ouderraad en Medezeggenschapsraad

 9. Mededelingen

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

 

Alle jaarverslagen zijn ter inzage op de website. Indien u prijs stelt op een papieren versie, kunt u deze verkrijgen bij de directie.

Op de avond zelf liggen de financiŽle overzichten klaar.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

De koffie en thee staat voor u klaar.

 

Namens ouderraad en medezeggenschapsraad

Bianca Hodde en Kika Marcelle