Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders formeel inspraak in het beleid van de school. De MR, bestaande uit drie personeelsleden en drie ouders, bespreekt alle zaken die zich in de school voordoen. Het kunnen zaken zijn die de MR zelf op de agenda zet, maar ook stukken die aangedragen zijn door de directie. Bijvoorbeeld bij het schoolformatieplan, een nieuw schoolplan, het financieel beleid en de tekst van een nieuwe schoolgids heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Namens het personeel zitten in de MR:
Helen Rooze, voorzitter
Alita de Bruijn
Wilna de Koning
 
Namens de ouders zitten in de MR:
Yvette Horstman, penningmeester
Patricia Lucas
Nora Ait Zaid

U kunt de MR altijd via het volgende mailadres bereiken:
mzr@hetcarrousel.nl