Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Hieronder vindt u binnenkort het jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht wordt maandelijks bijgewerkt, zodat het actueel blijft. 

Jaaroverzicht t Carrousel


November 2018
1 nov.                   Bieb op bezoek gr. 6
5 nov.                   Voortgangsgesprekken (op verzoek) en gesprekken gr. 1
6 nov.                   Naar de bieb groep 3
6 nov.                   Nationaal schoolontbijt
8 nov.                   Inloopavond 18.45-19.30
12 nov.                 Nieuwbrief 5
20 nov.                 OR vergadering om 19.30
26 nov.                 Nieuwsbrief 6
26 nov.                 MR vergadering om 19.30
27 nov.                 Kijkdag schoolzwemmen
30 nov.                 Maandsluiting groep 3
 
December 2018
3 dec.                   Nieuwsbrief 7
5 dec.                   Sinterklaas op school, leerlingen tot 12.30 op school
10 dec.                 Juffendag Alita
13 dec.                 Natuurles voor groep 6
14 dec.                 Nieuwsbrief 8
18 dec.                 Afzwemmoment
19 dec.                 Kerstdiner
20 dec.                 Koffie ochtend 8.30 10.00
24 dec. - 4 jan.  Kerstvakantie
 
Januari 2019
7 jan.                    Nieuwsbrief 9
16 jan.                  Open huis Gaudi
18 jan.                  Open huis Triade
21 jan.                  Nieuwsbrief 10
22 jan.                  NME groep 5
23 jan.                  Open huis Mandela
28 jan.                  MR vergadering om 19.30
30 jan.                  Start Cito toetsen
30 jan.                  Open huis Rietveld
 
Februari 2019
1 febr.                  Maandsluiting groep 6
4 febr.                  Nieuwsbrief 11
5 + 6 febr.           Open huis Da Vinci en Jan van Egmond
8 febr.                  Open huis Triade
12 febr.                OR vergadering om 19.30
13 febr.                Open huis Bladergroen
14 febr.                Disco 19.00-20.30
15 febr.                Studiedag, alle leerlingen vrij
18 t/m 22             Voorjaarsvakantie
25 febr.                Studiedag, alle leerlingen vrij
27 febr.                Rapport mee naar huis
 
Maart 2019
4 maart                Nieuwsbrief 12
4-8 maart            10- min. gesprekken gr. 2-8
11 maart              NME groep 3
11 maart              Naar de bieb gr. 4
18 maart              Nieuwsbrief 13
18 t/m 29-03        Projectweek: afval
25 maart              MR vergadering om 19.30
26 maart              Kijkdag bij schoolzwemmen
29 maart              Maandsluiting groep 4
 
April 2019
1 april                   Nieuwsbrief 14
4 april                   Verkeersexamen groep 7
8-18 april               CET groep 8
12 april                 Koningsspelen
15 april                 Nieuwsbrief 15
15-18                    Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
16 april                 Afzwemmoment
16 april                 OR vergadering om 19.30
18 april                 Paasontbijt
18 april                 Maandsluiting groep 5
19 april                 Goede vrijdag, leerlingen vrij
23-04t/m 05-05 meivakantie, leerlingen vrij
 
Mei 2019
6 mei                    Nieuwsbrief 16
20 mei                  Schoolreisje groep 1/2
21 mei                  MR vergadering om 19.30
24 mei                  Maandsluiting groep 7
27 mei                  Nieuwsbrief 18
29 mei                  Studiedag, alle leerlingen vrij
30 31 mei          Hemelvaart, alle leerlingen vrij
 
Juni 2019
3 juni                    Start Cito toetsen
10 juni                  2de Pinksterdag, leerlingen vrij
11 juni                  Nieuwsbrief 19
13 juni                  NME groep 6
17 juni                  Studiedag, alle leerlingen vrij
18 juni                  OR vergadering  om 19.30
19 juni                  Schoolreisje groep 3/4
19 juni                  Schoolreisje groep 5/6
19 t/m 21 juni        Groep 8 op kamp
21 juni                  Rapport mee naar huis
24 juni                  Kennismaking VO groep 8
24 juni                  MR vergadering om 19.30
24 juni                  Nieuwsbrief 20
24-28 juni            10 min. gesprekken gr. 2-8
27 +28 juni          Groep 7 op kamp
 
Juli 2019
2 juli                      Afzwemmen
8 juli                      Nieuwsbrief 21
9 juli                      Musical groep 8
10 juli                    10.45 11.45 wisselochtend
10 juli                    13.45 uitzwaaien gr. 8
12 juli                    Margedag*: Laatste schooldag tot 12.30
 
15 juli t/m 23 augustus  Zomervakantie
 
*Margedag, deze dag is vrij als we gedurende het gehele schooljaar leerlingen niet naar huis hebben hoeven sturen i.v.m. gebrek aan vervanging indien de leerkracht ziek is.