't Carrousel in debat met ouders over de werkdruk

01-03-2019
Op vrijdag 15 maart doet 't Carrousel mee met de landelijke staking voor het onderwijs. De staking is om aandacht te vragen voor de werkdruk in het onderwijs en het salaris dat hier tegenover staat.
Op dinsdag 12 maart  om 14.15 nodigt het team van 't Carrousel alle ouders uit om in debat te gaan over deze 2 punten, zodat we wellicht met nieuwe input hier verbetering in kunnen aanbrengen.

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."