Nieuws

Gezonde School

Op deze school drinken wij (één of twee keer per dag) water. De kinderen ontvangen daarom als zij bij ons op school komen, een Dopper fles cadeau. De fles wordt leeg mee naar school genomen en op school gevuld. Een andere fles meenemen mag ook. Water drinken zorgt dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas. We bieden onze kinderen graag een gezonde schoolomgeving.

Ouders aan het woord

"Leerkrachten zijn erg betrokken."

Er worden veel dingen georganiseerd, waar de leerkrachten actief aan deelnemen.