Nieuws

Verlof aanvragen voor uw kind:
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd leerplichtig is. Voor bijzondere omstandigheden zult u verlof moeten aanvragen. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verlof/verzuim. Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. Een verlofformulier kunt u halen bij directie of vindt u hier.
Binnen onze school vinden wij structuur erg belangrijk, vandaar dat wij er veel waarde aan hechten dat ook de 4 jarigen structureel aanwezig zijn. Samen met de andere leerlingen vormen zij een groep en de kinderen missen elkaar als er sprake is van verzuim.
Onze School is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Leerplichtambtenaar
De gemeente Purmerend heeft een aantal leerplichtambtenaren in dienst. Zij controleren of de leerplichtwet wordt nageleefd. Voor vragen over leerplicht en verlof kunt u bij hen terecht. Algemeen emailadres leerplicht: leerplicht@purmerend.nl.


Trakteren op school
Als de kinderen jarig zijn geweest willen wij dat natuurlijk vieren op school. Om de hoeveelheid hierin te beperken hebben we als school een traktatiebeleid van  1 food en eventueel 1 non-food.

Onder food verstaan wij een kleine traktatie zoals een ijsje of een zakje chips en dergelijke. I.v.m. de corona maatregelen moet de traktatie verpakt zijn vanuit de fabriek. De kinderen krijgen tijdens het fruit moment de gelegenheid om de traktatie op te eten. Dit kan dus niet te lang duren, hierdoor vallen lollies en kauwgomballen als traktatie af. Ook is drinken geen goede traktatie. De kinderen hebben zelf al drinken mee voor in de pauze en twee pakjes krijgen ze in één pauze niet op.

Sommige ouders geven een klein cadeautje bij de traktatie(1 non-food) mee voor de kinderen. Dit is zeker geen verplichting. Het kleine cadeautje wordt met de kinderen meegegeven naar huis. Ook hiervoor geldt: houd het klein!
 
Gezonde school
Vanaf schooljaar 2022-2023 hebben wij elke ochtend een fruitpauze. Mocht uw kind hier niet genoeg aan hebben, kunt u uw kind een boterham meegeven om op te eten tijdens de ochtend pauze.

 


 

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."