Waarom kiezen voor 't Carrousel

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van 't Carrousel op een rijtje gezet: 
 • Wij zijn een Kwink-school met een veilig leer- en werkklimaat.
 • Het is een kleine school met een gezellige sfeer! Er is wederzijds respect voor en samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.
 • Iedereen is welkom ongeacht geloof of afkomst, we leren veel van en met elkaar.
 • Vanaf groep 3 werken we met jaarklassen met in elke groep kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd waarin elk kind maximaal begeleid wordt op haar of zijn niveau. Dit doen we door bijvoorbeeld instructie te geven in kleinere groepen die op hetzelfde niveau werken. Leerlingen krijgen waar nodig extra ondersteuning of juist extra uitdaging. Wij bieden ieder kind onderwijs dat bij hem of haar past.
 • Woordenschat en leesonderwijs staan hoog in het vaandel bij 't Carrousel.
 • Wij volgen continu de ontwikkeling van uw kind en bieden waar nodig aparte zorg.
 • Naast de belangrijke kennisvakken bieden we uitdagende activiteiten aan waarbij de brede talentontwikkeling centraal staat.
 • We bieden gymles door een speciale vakdocent.
 • Op dinsdagmiddag bieden wij schoolzwemmen aan voor de leerlingen uit groep 2, 3 en 4, als enige school in Purmerend.
 • We stimuleren de creatieve ontwikkeling en werken hiermee samen met Muziekschool Waterland en Cultuurhuis Wherelant.
 • Ook na schooltijd kunnen de kinderen zich verder creatief ontwikkelen in de naschoolse ateliers die worden aangeboden aan de leerlingen in de groepen 3 t/m 8.
 • Leerlingen denken mee over wat en hoe ze willen leren. Ze worden hierbij ondersteund door de leerkrachten.
 • Wij zijn een gezonde school en stimuleren het eten van fruit/ groente en het drinken van water.
 • Wij communiceren transparant en open en werken samen met ouders/verzorgers aan de ontwikkeling van hun kind(eren). 
 • Wij bieden een continurooster met vijf gelijke schooldagen van 08.30-14.00 uur. Dit bevordert de rust en regelmaat op school.

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."