Jaaroverzicht 2020-2021

Jaaroverzicht 't Carrousel
 

Mei 2021
24 mei                  Pinksteren, alle leerlingen vrij
26-27 mei             Schoolfotograaf op school
31 mei                  Start Cito toetsen

Juni 2021
7 juni                    Praktisch verkeersexamen groep 7
14 juni                  MR vergadering om 19.30
16 juni                  Schoolreisje groep 3-6
17-18 juni             Kamp groep 7
21 juni                  Studiedag, alle leerlingen vrij
23 juni                  Schoolreisje groep 1/2
23 t/m 25 juni       Kamp groep 8
25 juni                  Rapport mee naar huis
28 juni                  Kennismaking VO groep 8
28 -2 juni             10 min. gesprekken gr. 2-8
29 juni                  Afzwemmoment

Juli 2021
5 juli                      Schoonmaakavond gr. 1/2
6 juli                      Musical groep 8
7 juli                      10.45 - 11.45 wisselochtend
7 juli                      13.45 uitzwaaien gr. 8
8 juli                      Laatste schooldag, leerlingen tot 12.00 uur op school
9 juli                      Studiedag: alle leerlingen vrij

10 juli t/m 22 augustus  Zomervakantie

Op maandag 23 augustus start schooljaar 2021-2022

OR= ouderraad
MR= medezeggenschapsraad
NME= natuur en  milieu educatie
VVN= veilig verkeer Nederland
CET= centrale eindtoets groep 8
 

Ouders aan het woord

"Er is een fijne sfeer op school, alle klassen worden met elkaar betrokken."