Jaaroverzicht 2020-2021

Jaaroverzicht 't Carrousel
 

Februari 2021
8 februari             Heropening basisscholen
20-28 febr.           Voorjaarsvakantie

Maart 2021
1 maart               Start citotoetsen
8 maart               MR vergadering om 19.30
12 maart             Studiedag, alle leerlingen vrij
15 maart             Rapport mee naar huis (groep 2-8)
15 - 19 maart      10-min gesprekken gr. 2-8
24 maart             Grote rekendag
26 maart             Maandsluiting groep 3
30 maart             Prak. Verkeersexamen gr. 7

April 2021
1 april                 Paasactiviteit
2 april                 Goede vrijdag, leerlingen vrij
5 april                 2de Paasdag, alle lln. vrij
6 april                 Studiedag, alle leerlingen vrij
16 april               Maandsluiting groep 6
19-23                 Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
20 april               Afzwemmoment
20-21                 CET groep 8
23 april               Koningsspelen
24-04t/m 09-05   meivakantie, leerlingen vrij


Mei 2021
13-14 mei             Hemelvaart, alle leerlingen vrij
17 mei                  MR vergadering om 19.30
18 mei                  Schoolreisje groep ½
24 mei                  Pinksteren, alle leerlingen vrij
28 mei                  Maandsluiting groep 4
31 mei                  Start Cito toetsen

Juni 2021
14 juni                  Studiedag, alle leerlingen vrij
16 juni                  Schoolreisje groep 3-6
17-18 juni             Kamp groep 7
21-25 juni             10 min. gesprekken gr. 2-8
21 juni                  MR vergadering om 19.30
23 t/m 25 juni       Kamp groep 8
24 juni                  NME groep 6
25 juni                  Rapport mee naar huis
28 juni                  Kennismaking VO groep 8
29 juni                  Afzwemmoment

Juli 2021
5 juli                      Schoonmaakavond gr. 1/2
6 juli                      Musical groep 8
7 juli                      10.45 - 11.45 wisselochtend
7 juli                      13.45 uitzwaaien gr. 8
8 juli                      Laatste schooldag, leerlingen tot 12.00 uur op school
9 juli                      Studiedag: alle leerlingen vrij

10 juli t/m 22 augustus  Zomervakantie

Op maandag 23 augustus start schooljaar 2021-2022

OR= ouderraad
MR= medezeggenschapsraad
NME= natuur en  milieu educatie
VVN= veilig verkeer Nederland
CET= centrale eindtoets groep 8
 

Ouders aan het woord

"Leerkrachten zijn erg betrokken."

Er worden veel dingen georganiseerd, waar de leerkrachten actief aan deelnemen.