Jaaroverzicht 2021-2022

Jaaroverzicht 't Carrousel
 
September 2022
28 sept.              Nationale Kraanwaterdag

Oktober 2022
3 okt.                  Nio en PMTK toets groep 8
4 okt.                  Drempeltoets groep 8
5 okt.                  Start Kinderboekenweek
7 okt.                  Studiedag, alle leerlingen vrij
13 okt.                Disco gr. 5-8 van 19.00 - 20.30
15 t/m 23 okt.     Herfstvakantie
24 okt.                Studiedag, alle leerlingen vrij
28 okt.                Maandsluiting gr. 3
31 okt.                Voortgangsgesprekken gr. 1, 3 t/m 8 en zorg leerlingen gr. 2

November 2022
2 nov.                 Nationaal schoolontbijt
3 nov.                 NME groep 4
14 nov.               MR vergadering om 19.30
15 nov.               NME groep 8
25 nov.               Maandsluiting gr. 4

December 2022
5 dec.                 Sinterklaas op school, leerlingen tot 12.00 op school
20 dec.               Afzwemmoment
21 dec.               Kerstdiner 17.15 - 18.30
22 dec.               Koffie ochtend 8.30 - 9.30
                          (onder voorbehoud)
23 dec.               Studiedag, alle leerlingen vrij
24 dec. - 8 jan.   Kerstvakantie

Januari 2023
23 jan.                MR vergadering om 19.30
25 jan.                Open huis Rietveld
27 jan.                Maandsluiting gr. 5
30 jan.                Start Cito toetsen

Februari 2023
1 febr.                Open huis Gaudi
2 febr.                Vita college
7+8 febr.            Open huis Da Vinci en Jan van Egmond en Mandela
15 febr.              Open huis Bladergroen
23 febr.              Disco gr. 5-8 van 19.00 - 20.30
24 febr.              Studiedag, alle leerlingen vrij
25- 5 mrt.          Voorjaarsvakantie

Maart 2023
6 maart              Studiedag, alle leerlingen vrij
8 maart              Rapport mee naar huis gr.2-8
8-15 maart         10- min. gesprekken gr. 2-8
20 maart            MR vergadering om 19.30
27 t/m 14 april    Projectweek: Feest
27 maart            Theorie Verkeersexamen gr.7 31 maart Maandsluiting gr. 6

April 2023
6 april                 Paasactiviteit
7 april                 Goede vrijdag, leerlingen vrij
10 april               2de Paasdag, alle lln. vrij
12 april               Juffen en Meesterdag
17 - 21               Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
18 april               Afzwemmoment
19-20 april          CET groep 8
21 april               Koningsspelen
22-04t/m 07-05   meivakantie, leerlingen vrij

Mei 2023
11-12 mei          Schoolfotograaf
18-19 mei          Hemelvaart, alle leerlingen vrij
22 mei               MR vergadering om 19.30
24 mei               Schoolreisje gr. 1/2
26 mei               Maandsluiting gr. 7
29 mei               Pinksteren, alle leerlingen vrij

Juni 2023
5 juni                  Start Cito toetsen
12 juni                MR vergadering 19.30
20 juni                NME groep 6
22/23 juni           Kamp groep 7
26 juni                Studiedag, alle leerlingen vrij
28 juni                Schoolreisje gr. 3 t/m 6
30 juni                Rapport mee naar huis

Juli 2023
3-7 juli                10 min. gesprekken gr. 2-8
5-7 juli                 Kamp groep 8
10 juli                  MR vergadering 19.30
11 juli                  Afzwemmoment
17 juli                  Schoonmaakavond gr. 1/2
18 juli                  Musical groep 8
19 juli                  10.45 - 11.45 wisselochtend
19 juli                  13.45 uitzwaaien gr. 8
21 juli                  Laatste schooldag, leerlingen tot 12.00 uur op school

22 juli t/m 3 september  Zomervakantie

Op maandag 4 september start schooljaar 2022-2023

OR= ouderraad
MR= medezeggenschapsraad
NME= natuur en  milieu educatie
CET= centrale eindtoets groep 8 

Ouders aan het woord

"'t Carrousel is een kleine school waar mijn kind wordt gezien!"