Jaaroverzicht 2022-2023

Jaaroverzicht 't Carrousel
 
Maart 2023
6 maart              Studiedag, alle leerlingen vrij
8 maart              Rapport mee naar huis gr.2-8
8-15 maart         10- min. gesprekken gr. 2-8
27 maart            Theorie Verkeersexamen gr.7 31 maart Maandsluiting gr. 6

April 2023
3 april                 Projectweken "Feest"
5 april                 Juffen en Meesterdag
6 april                 Paasactiviteit
7 april                 Goede vrijdag, leerlingen vrij
10 april               2de Paasdag, alle lln. vrij
12 april               Grote Rekendag
17 - 21               Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
18 april               Afzwemmoment
18-19 april          CET groep 8
21 april               Koningsspelen
22-04t/m 07-05   meivakantie, leerlingen vrij

Mei 2023
11-12 mei          Schoolfotograaf
18-19 mei          Hemelvaart, alle leerlingen vrij
22 mei               MR vergadering om 19.30
24 mei               Schoolreisje gr. 1/2
26 mei               Maandsluiting gr. 7
29 mei               Pinksteren, alle leerlingen vrij

Juni 2023
5 juni                  Start Cito toetsen
12 juni                MR vergadering 19.30
20 juni                NME groep 6
22/23 juni           Kamp groep 7
26 juni                Studiedag, alle leerlingen vrij
28 juni                Schoolreisje gr. 3 t/m 6
30 juni                Rapport mee naar huis

Juli 2023
3-7 juli                10 min. gesprekken gr. 2-8
5-7 juli                 Kamp groep 8
10 juli                  MR vergadering 19.30
11 juli                  Afzwemmoment
17 juli                  Schoonmaakavond gr. 1/2
18 juli                  Musical groep 8
19 juli                  10.45 - 11.45 wisselochtend
19 juli                  13.45 uitzwaaien gr. 8
21 juli                  Laatste schooldag, leerlingen tot 12.00 uur op school

22 juli t/m 3 september  Zomervakantie

Op maandag 4 september start schooljaar 2023-2024

OR= ouderraad
MR= medezeggenschapsraad
NME= natuur en  milieu educatie
CET= centrale eindtoets groep 8 

Ouders aan het woord

"Een pluspunt op deze school is dat er schoolzwemmen wordt aangeboden!"