Jaaroverzicht 2021-2022

Jaaroverzicht 't Carrousel
 
November 2021
15 nov.               MR vergadering om 19.30
17 nov.               NME groep 6
18 nov.               Start naschoolse ateliers dans (1+2) en fototechniek (5+6)


December 2021
3 dec.                  Sinterklaas op school, leerlingen tot 12.00 op school
8 dec.                  NME groep 6
21 dec.                Afzwemmoment
22 dec.                Kerstdiner 17.15 - 18.30
23 dec.                Koffie ochtend 8.30 - 9.30 (onder voorbehoud)
24 dec.                Studiedag, alle leerlingen vrij
24 dec. - 9 jan.    Kerstvakantie

Januari 2022
19 jan.                Open huis Gaudi
24 jan.                MR vergadering om 19.30
26 jan.                Open huis Rietveld
31 jan.                Start Cito toetsen

Februari 2022
1+2 febr.            Open huis Da Vinci en Jan van Egmond en Mandela
3 febr.                Start naschoolse ateliers dans (5+6) en creatief (3+4)
9 febr.                Open huis Bladergroen
17 febr.               Disco 19.00-20.30, gr. 5-8
18 febr.               Studiedag, alle leerlingen vrij
21-27 febr.          Voorjaarsvakantie
28 febr.              Studiedag, alle leerlingen vrij

Maart 2022
2 maart              Rapport mee naar huis
2-9 maart          10- min. gesprekken gr. 2-8
14 t/m 25 mrt    Projectweek: Wonen
14 maart            MR vergadering om 19.30
24 maart            NME groep 3
28 maart            Theorie Verkeersexamen gr. 7

April 2022
14 april               Paasactiviteit
14 april               Start naschoolse ateliers dans (7+8) en creatief (1+2)
15 april               Goede vrijdag, leerlingen vrij
18 april               2de Paasdag, alle lln. vrij
19-22                  Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
19 april               Afzwemmoment
20-21 april          CET groep 8
22 april               Koningsspelen, leerlingen om 12.00 uur vrij
23-04t/m 08-05  meivakantie, leerlingen vrij

Mei 2022
11-12 mei           Schoolfotograaf
16 mei                MR vergadering om 19.30
19 mei                Praktisch verkeersexamen groep 7
26-27 mei           Hemelvaart, alle leerlingen vrij
30 mei                Start Cito toetsen

Juni 2021
6 juni                  Pinksteren, alle leerlingen vrij
17 juni                Studiedag, alle leerlingen vrij
20 juni                Rapport mee naar huis
20-24 juni           10 min. gesprekken gr. 2-8
28 juni                NME groep 6
29 t/m 1 juli        Kamp groep 8


Juli 2021
4 juli                    Kennismaking VO groep 8
5 juli                    Afzwemmoment
11 juli                  Schoonmaakavond gr. 1/2
12 juli                  Musical groep 8
13 juli                  10.45 - 11.45 wisselochtend
13 juli                  13.45 uitzwaaien gr. 8
15 juli                  Laatste schooldag, leerlingen tot 12.00 uur op school

16 juli t/m 28 augustus  Zomervakantie

Op maandag 29 augustus start schooljaar 2022-2023

 

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."