Leerlingenparticipatie

Leerlingen bepalen mee in ons onderwijs

De Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8), die democratisch gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen belangrijk vinden voor onze school. Zij hebben de rol om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in de vergaderingen van de leerlingenraad.

Iedereen kan misschien wel iets bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad denkt mee en gaat aan de slag met de ideeën die ze binnenkrijgen. 

Door de leerlingenraad:
  • hebben leerlingen inspraak
  • ervaren leerlingen wat democratie is en hoe dat werkt
  • ervaren leerlingen wat haalbaar en realistisch is
  • voelen leerlingen zich meer betrokken bij het reilen en zeilen van de school
Zaken waarover de leerlingen bijvoorbeeld kunnen meedenken:
  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
  • veiligheid op school en het aanpakken van pestgedrag
  • regels en afspraken op school
  • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
  • allerhande activiteiten die buiten de lessen plaats vinden

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."