Home

't Carrousel ligt in de wijk Overwhere. Ons motto: Presteren met Plezier!
Wij zijn een gezonde school met een sportieve instelling, die leerlingen stimuleert tot het ontwikkelen van hun talenten, het verbeteren van hun persoonlijke records, het tot stand brengen van samenwerking en teamgeest. We kijken goed naar wat uw kind nodig heeft om zichzelf te zijn en de vaardigheden te leren die het nu en in de toekomst nodig heeft.
Wij hanteren een continurooster, waarbij de kinderen alle dagen van 8.30 - 14.00 op school mogen werken, ontdekken en zichzelf ontwikkelen.

vertrouwen

Geloof in je eigen talent

verbinden

Ontwikkel teamgeest

meesterschap

Ontwikkel je talenten

Ouders aan het woord

"Leerkrachten zijn erg betrokken."

Er worden veel dingen georganiseerd, waar de leerkrachten actief aan deelnemen.