Ons team

Op 't Carrousel staat een team enthousiaste professionals klaar om het beste uit de kinderen te halen!

Ons team ziet er als volgt uit:
  • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en het welzijn van iedereen die bij de school betrokken is
  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerling gegevens, contact onderhouden met ouders. Nemen deel aan vergaderingen en participeren in werkgroepen.
  • Intern begeleider: houdt zich vooral bezig met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleider bespreekt de problemen van deze leerlingen met de leerkracht, onderhoudt contact met de ouders en externe instanties en zorgt voor voorwaarden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen de school. 
  • Vakdocent muziek: verzorgt het muzikale aanbod bij ons op school voor de groepen 1 t/m 7 en begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van het muziekonderwijs.
  • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school en ook voor persoonlijke vragen over de dingen van het leven. 
  • Stagiaires: op school maken we regelmatig gebruik van de diensten van stagiaires. Dit zijn stagiaires die in opleiding zijn voor het beroep van leerkracht, onderwijsassistente of andere opleidingen die met het opgroeiende kind te maken hebben.

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."