Jaaroverzicht 2018-2019

December 2018
3 dec.                   Nieuwsbrief 7
5 dec.                   Sinterklaas op school, leerlingen tot 12.30 op school
10 dec.                 Juffendag Alita
14 dec.                 Nieuwsbrief 8
18 dec.                 Afzwemmoment
19 dec.                 Kerstdiner
20 dec.                 Koffie ochtend 8.30 - 10.00
24 dec. - 4 jan.     Kerstvakantie
 
Januari 2019
7 jan.                    Nieuwsbrief 9
16 jan.                  Open huis Gaudi
18 jan.                  Open huis Triade
21 jan.                  Nieuwsbrief 10
22 jan.                  NME groep 5
23 jan.                  Open huis Mandela
28 jan.                  MR vergadering om 19.30
30 jan.                  Start Cito toetsen
30 jan.                  Open huis Rietveld
 
Februari 2019
1 febr.                  Maandsluiting groep 6
4 febr.                  Nieuwsbrief 11
5 + 6 febr.            Open huis Da Vinci en Jan van Egmond
8 febr.                  Open huis Triade
12 febr.                OR vergadering om 19.30
13 febr.                Open huis Bladergroen
14 febr.                Disco 19.00-20.30
15 febr.                Studiedag, alle leerlingen vrij
18 t/m 22             Voorjaarsvakantie
25 febr.                Studiedag, alle leerlingen vrij
27 febr.                Rapport mee naar huis
 
Maart 2019
4 maart                Nieuwsbrief 12
4-8 maart             10- min. gesprekken gr. 2-8
11 maart              NME groep 3
11 maart              Naar de bieb gr. 4
18 maart              Nieuwsbrief 13
18 t/m 29-03        Projectweek: afval
25 maart              MR vergadering om 19.30
26 maart              Kijkdag bij schoolzwemmen
29 maart              Maandsluiting groep 4
 
April 2019
1 april                   Nieuwsbrief 14
4 april                   Verkeersexamen groep 7
8-18 april              CET groep 8
12 april                 Koningsspelen
15 april                 Nieuwsbrief 15
15-18                   Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
16 april                 Afzwemmoment
16 april                 OR vergadering om 19.30
18 april                 Paasontbijt
18 april                 Maandsluiting groep 5
19 april                 Goede vrijdag, leerlingen vrij
23-04t/m 05-05     Meivakantie, leerlingen vrij
 
Mei 2019
6 mei                    Nieuwsbrief 16
20 mei                  Schoolreisje groep 1/2
21 mei                  MR vergadering om 19.30
24 mei                  Maandsluiting groep 7
27 mei                  Nieuwsbrief 18
29 mei                  Studiedag, alle leerlingen vrij
30 - 31 mei           Hemelvaart, alle leerlingen vrij
 
Juni 2019
3 juni                    Start Cito toetsen
10 juni                  2de Pinksterdag, leerlingen vrij
11 juni                  Nieuwsbrief 19
13 juni                  NME groep 6
17 juni                  Studiedag, alle leerlingen vrij
18 juni                  OR vergadering  om 19.30
19 juni                  Schoolreisje groep 3/4
19 juni                  Schoolreisje groep 5/6
19 t/m 21 juni       Groep 8 op kamp
21 juni                  Rapport mee naar huis
24 juni                  Kennismaking VO groep 8
24 juni                  MR vergadering om 19.30
24 juni                  Nieuwsbrief 20
24-28 juni             10 min. gesprekken gr. 2-8
27 +28 juni           Groep 7 op kamp
 
Juli 2019
2 juli                      Afzwemmen
8 juli                      Nieuwsbrief 21
9 juli                      Musical groep 8
10 juli                    10.45 - 11.45 wisselochtend
10 juli                    13.45 uitzwaaien gr. 8
12 juli                    Margedag*: Laatste schooldag tot 12.30
 
15 juli t/m 23 augustus  Zomervakantie
 
*Margedag, deze dag is vrij als we gedurende het gehele schooljaar leerlingen niet naar huis hebben hoeven sturen i.v.m. gebrek aan vervanging indien de leerkracht ziek is.
 

Ouders aan het woord

"Leerkrachten zijn erg betrokken."

Er worden veel dingen georganiseerd, waar de leerkrachten actief aan deelnemen.