Jaaroverzicht 2020-2021

Jaaroverzicht 't Carrousel
 
December 2020
15 dec.                 Afzwemmoment
15 dec.                 Bord, beker, bestel mee naar school
17 dec.                 Kerstontbijt
18 dec.                 Koffie ochtend thuis
19 dec. - 3 jan.     Kerstvakantie


Januari 2021
4 jan.                   Studiedag, alle leerlingen vrij
13 jan.                 Open huis Gaudi
18 jan.                 MR vergadering om 19.30
20 jan.                 Open huis Mandela
25 jan.                 Start Cito toetsen
27 jan.                 Open huis Rietveld
29 jan.                 Maandsluiting gr. 5

Februari 2021
2+3 febr.              Open huis Da Vinci en Jan van Egmond
10 febr.                Open huis Bladergroen
11 febr.                Disco 19.00-20.30
12 febr.                Studiedag, alle leerlingen vrij
15 febr.                Rapport mee naar huis
15-19 febr.           10- min. gesprekken gr. 2-8
20-28 febr.           Voorjaarsvakantie

Maart 2021
8 maart               MR vergadering om 19.30
10 maart             NME groep 3
15 t/m 26 mrt      Projectweek: Wonen
23 maart             Kijkdag bij schoolzwemmen
24 maart             Grote rekendag
26 maart             Maandsluiting groep 3
30 maart             Prak. Verkeersexamen gr. 7

April 2021
1 april                 Paasactiviteit
2 april                 Goede vrijdag, leerlingen vrij
5 april                 2de Paasdag, alle lln. vrij
6 april                 Studiedag, alle leerlingen vrij
16 april               Maandsluiting groep 6
19-23                 Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
20 april               Afzwemmoment
20-21                 CET groep 8
23 april               Koningsspelen
24-04t/m 09-05   meivakantie, leerlingen vrij


Mei 2021
13-14 mei             Hemelvaart, alle leerlingen vrij
17 mei                  MR vergadering om 19.30
18 mei                  Schoolreisje groep ½
24 mei                  Pinksteren, alle leerlingen vrij
28 mei                  Maandsluiting groep 4
31 mei                  Start Cito toetsen

Juni 2021
14 juni                  Studiedag, alle leerlingen vrij
16 juni                  Schoolreisje groep 3-6
17-18 juni             Kamp groep 7
21-25 juni             10 min. gesprekken gr. 2-8
21 juni                  MR vergadering om 19.30
23 t/m 25 juni       Kamp groep 8
24 juni                  NME groep 6
25 juni                  Rapport mee naar huis
28 juni                  Kennismaking VO groep 8
29 juni                  Afzwemmoment

Juli 2021
5 juli                      Schoonmaakavond gr. 1/2
6 juli                      Musical groep 8
7 juli                      10.45 - 11.45 wisselochtend
7 juli                      13.45 uitzwaaien gr. 8
8 juli                      Laatste schooldag, leerlingen tot 12.00 uur op school
9 juli                      Studiedag: alle leerlingen vrij

10 juli t/m 22 augustus  Zomervakantie

Op maandag 23 augustus start schooljaar 2021-2022

OR= ouderraad
MR= medezeggenschapsraad
NME= natuur en  milieu educatie
VVN= veilig verkeer Nederland
CET= centrale eindtoets groep 8
 

Ouders aan het woord

"Er is een fijne sfeer op school, alle klassen worden met elkaar betrokken."