Jaaroverzicht 2019-2020

Jaaroverzicht 't Carrousel
Augustus 2019
26 aug.            Start Schooljaar
 
September 2019
9 sept.                 Kennismakingsweek
9 sept.                 Informatieavond  4/5/7 en 8
10 sept.               Voorlichting Watermusic
11 sept.               Informatieavond  1/2/3 en 6
16 sept.               Jaarvergadering MR en OR
27 sept.               Studiemiddag, om 12.00 vrij
 
Oktober 2019
2 okt.                    Start Kinderboekenweek
4 okt.                    Boekenverkoop
7 okt.                    Week van de pauzehap
9 okt.                    Nio en PMTK toets groep 8
10 okt.                  Drempeltoets groep 8
11 okt.                  Bieb bezoek groep 1/2
15 okt.                  Bieb bezoek groep 3
15 okt.                  OR vergadering om 19.30
17 okt.                  Disco 19.00 - 20.30
18 okt.                  Maandsluiting groep 8
19 t/m 27 okt.       Herfstvakantie
28 okt.                  Studiedag, lln vrij
31 okt.                  NME groep 5
 
November 2019
4 nov.                   Voortgangsgesprekken (op verzoek) en gesprekken gr. 1
4 nov.                   NME groep 4
6 nov.                   Nationaal schoolontbijt
7 nov.                   Inloopavond 18.45-19.30
13 nov.                 Bieb bezoek groep 6
18 nov.                 MR vergadering om 19.30
26 nov.                 NME groep 7
26 nov.                 Kijkdag schoolzwemmen
29 nov.                 Maandsluiting groep 7
 
December 2019
5 dec.                   Sinterklaas op school, leerlingen tot 12.00 op school
17 dec.                 Afzwemmoment
18 dec.                 Kerstdiner 17.15 - 18.30
20 dec.                 Koffie ochtend 8.30 - 10.00
21 dec. - 5 jan.     Kerstvakantie
 
Januari 2020
14 jan.                  OR vergadering om 19.30
15 jan.                  Open huis Mandela
20 jan.                  MR vergadering om 19.30
22 jan.                  Open huis Gaudi
24 jan.                  Open huis Clusius
25 jan.                  Open huis Clusius
29 jan.                  Open huis Rietveld
29 jan.                  Start Cito toetsen
31 jan.                  Maandsluiting gr. 3
 
Februari 2020
4+5 febr.              Open huis Da Vinci en Jan van Egmond
12 febr.                Bieb bezoek groep 5
12 febr.                Open huis Bladergroen
12 febr.                Disco 19.00-20.30
13 +14 febr.         Studiedag, alle leerlingen vrij
15 t/m 23             Voorjaarsvakantie
26 febr.                Rapport mee naar huis
27 febr.                NME groep 6
 
Maart 2020
2-6 maart            10- min. gesprekken gr. 2-8
9 maart                NME groep 3
11 maart              Naar de bieb gr. 7
16 t/m 27 mrt       Projectweek: Water
16 maart              MR vergadering om 19.30
23 maart              Bieb bezoek groep 4
24 maart              Kijkdag bij schoolzwemmen
24 maart              OR vergadering om 19.30
27 maart              Maandsluiting groep 5
31 maart              Prak. Verkeersexamen gr. 7
 
April 2020
8 april                   Bieb bezoek groep 8
9 april                   Paasactiviteit
10 april                 Goede vrijdag, leerlingen vrij
13 april                 2de Paasdag, alle lln. vrij
14 april                 Studiedag, alle lln. vrij
15-16 april            CET groep 8
17 april                 Koningsspelen
20-24                   Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
21 april                 Afzwemmoment
24 april                 Maandsluiting groep 4
25-04t/m 10-05     meivakantie, leerlingen vrij
 
Mei 2020
11 mei                  MR vergadering om 19.30
21+22 mei            Hemelvaart, alle leerlingen vrij
26 mei                  Schoolreisje groep 1/2
27 mei                  Start Cito
29 mei                  Prak. Verkeersexamen gr. 7
29 mei                  Maandsluiting groep 6
 
Juni 2020
1 juni                    2de Pinksterdag, leerlingen vrij
2 juni                    OR vergadering om 19.30
10 juni                  Schoolreisje groep 3-6
10 t/m 12 juni       Kamp groep 8
11 juni                  NME groep 6
15 juni                  Studiedag, alle lln. vrij
18+19 juni            Groep 7 op kamp
19 juni                  Rapport mee naar huis
22 juni                  Kennismaking VO groep 8
22-26 juni             10 min. gesprekken gr. 2-8
22 juni                  MR vergadering om 19.30
23 juni                  Afzwemmoment
29 juni                  Schoonmaakavond gr. 1/2
30 juni                  Musical groep 8
 
Juli 2020
1 juli                      10.45 - 11.45 wisselochtend
1 juli                      13.45 uitzwaaien gr. 8
3 juli                      Margedag*: alle lln. vrij
 
4 juli t/m 16 augustus  Zomervakantie
 
*Margedag, deze dag is vrij als we gedurende het gehele schooljaar leerlingen niet naar huis hebben hoeven sturen i.v.m. gebrek aan vervanging indien de leerkracht ziek is.
 

Ouders aan het woord

"Leerkrachten zijn erg betrokken."

Er worden veel dingen georganiseerd, waar de leerkrachten actief aan deelnemen.